१. किराँती साम्लोहा

१. माङ सिवाखाहुन साम्लो स्वर्गिय पृथीदल लाओतीको स्वरमा मुहिगुम अङसि फाल्गुनन्दको शब्दरचना ।

२. युमामाङ हेना साम्लो सुश्री मनु नेम्बाङको स्वरमा मुहिगुम अङसि फाल्गुनन्दको शब्दरचना ।